Chuyên gia Nông nghiệp Nhật Bản đã ghé Thăm những bước đầu thì công mô hình trồng dưa lưới

Chuyên gia Nông nghiệp Nhật Bản đã ghé Thăm những bước đầu thì công mô hình trồng dưa lưới