Lưới cắt nắng được cung cấp bới VPEBGREENHOUSE được sử dụng trong nhà kính

Công dụng của lưới chắn côn trùng/ lưới cắt nắng và tại sao phải sử dụng lưới có MÀU SẮC?

Công dụng của lưới chắn côn trùng/ lưới cắt nắng trong nhà kính? Chất lượng ánh sáng và sự tuần hoàn của ánh sáng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cây trồng. Bên trong mỗi cơ quan sinh trưởng của cây đều chứa đựng những tế bào cảm quang gồm diệp lục,…