Hệ thống cảm biến độ ẩm

Độ ẩm không khí và độ ẩm của đất là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, cây trồng sẽ khó phát triển tốt trong môi trường có độ ẩm quá cao hoặc quá thấp, do đó việc kiểm soát độ ẩm theo từng chu kỳ sinh trưởng của cây là vô cùng cần thiết. Hơn nữa khí hậu vùng miền ảnh hưởng nhiều đến lượng mưa, đây là nguyên nhân làm tăng độ ẩm không khí, khiến cây dễ mắc bệnh và giảm năng suất. Việc kiểm tra độ ẩm hàng ngày, giúp chủ đầu tư có thể tự điều chỉnh phương thức canh tác sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu, giúp cây sinh trưởng ổn định hơn.

Hoạt động dựa trên các module khuếch đại xử lí, chuyển đổi tín hiệu được lắp đặt ở nhiều vị trí bên trong nhà kính. Áp dụng công nghệ truyền không dây tương ứng giữa các cảm biến, thông tin về độ ẩm không khí được truyền về máy chủ và thông tin được hiển thị trên màn hình máy tính.

Hệ thống cảm biến độ ẩm do VPEB GREENHOUSE lắp đặt gồm:

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor-Slave

Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor-Slave
Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor-Slave

Bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất E-Sensor-Slave 3

Bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất E-Sensor-Slave 3
Bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất E-Sensor-Slave 3

Bộ cảm biến đo nồng độ khí CO2 trong không khí E-Sensor-Slave 5

Bộ cảm biến đo nồng độ khí CO2 trong không khí E-Sensor-Slave 5
Bộ cảm biến đo nồng độ khí CO2 trong không khí E-Sensor-Slave 5

Bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất E-Sensor-Slave 3

E-SENSOR MASTER Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua internet
E-SENSOR MASTER Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua internet