Ống nhựa thoát nước trong nhà kính

Ống nhựa thoát trong nước nhà kính

Tương ứng với bản vẽ thiết kế nhà kính của VPEB GREENHOUSE, nước mưa chảy từ màng xuống máng xối sẽ được thoát ra ngoài thông qua ống nước PVC cỡ lớn (thông thường là ống có tiết diện 140 mm).

Sử dụng ống nhựa để giảm bớt áp lực nước tránh xói mòn địa hình, duy trì tuổi thọ cho nhà màng. Ống nhựa do VPEB GREENHOUSE đề xuất sử dụng và cung cấp cho khách hàng là sản phẩm đạt chất lượng, tuổi thọ cao và giá thành hợp lý.

Các loại ống nhựa hiện có tại VPEB GREENHOUSE:

  • Ống nhựa Hoa Sen (Hoa Sen Group – Việt Nam)
  • Ống nhựa Bình Minh (Việt Nam)