Bộ cảm biến đo nồng độ khí CO2 trong không khí E-Sensor-Slave 5

Bộ cảm biến đo nồng độ khí CO2 trong không khí E-Sensor-Slave 5