Dưa lưới được trồng tại VPEB GREENFARM

Dưa lưới được trồng tại VPEB GREENFARM