Cây giống dưa lưới đã đưa vào giá thể

Cây giống dưa lưới đã đưa vào giá thể