Thu hoạch dưa lưới tại farm VPEB

Thu hoạch dưa lưới tại farm VPEB