Farm dưa lưới VPEBGREENFARM đã hình thành và đưa vào sử dụng

Farm dưa lưới VPEBGREENFARM đã hình thành và đưa vào sử dụng