Ông Nguyễn Văn Đức (Phải) và Tom De Smedt (Trái) tại VPDD Đà Lạt

Ông Nguyễn Văn Đức (Phải) và Tom De Smedt (Trái) tại VPDD Đà Lạt