[DƯA LƯỚI VPEB GREENHOUSE] Vườn ươm cây con giống dưa lưới 10 ngày tuổi VPEB GREENFARM

VPEB GREENHOUSE sẽ hướng dẫn, chuyển giao 100% công nghệ trồng dưa lưới trong nhà kính từ A-Z nếu bạn có nhu cầu. Vậy VPEB sẽ làm những gì? Khảo sát – Thiết kế – Thi công nhà kính trồng dưa lưới Áp dụng khoa học kỹ thuật trồng dưa lưới Kỹ thuật chọn giống đạt…