VPEB thi công dự án 2000m2 nhà kính trồng dưa lưới cho Khách Hàng

VPEB GREENHOUSE – HƯỚNG ĐI MỚI CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

“KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ” Xin được mượn lời của Anh Đặng Lê Nguyên Vũ/ Chủ Tịch của Café Trung Nguyên khi viết lời tựa cho quyển sách “Quốc Gia Khởi Nghiệp” để nói tới khách hàng đầu tiên của VPEB GREENHOUSE tại Bình Thuận. Với mong muốn tạo ra một mô…